twitterku

One Side Of Our World

One Side Of Our World

Thursday, October 21, 2010

..Kerana Nafsu Badan Binasa..

~Aku Insan Hina Dina...mengharap Kasih sayang-Nya~

Dorongan Hawa  Nafsu
 
Yang dimaksudkan dengan mengikut dorongan hawa nafsu ialah hawa nafsu yang keji
dari segi syarak dan akal, iaitu apabila manusia berjalan berdasarkan kemahuan yang
menyeleweng, dorongan nafsu yang keji dan tidak dikawal oleh undang-undang syara’
dan agama. Apa sahaja yang diingini, dicenderungi dan bersesuaian dengan
kemahuannya akan dilakukan. Dia tidak takut kepada Allah dan balasanNya serta tidak
memikirkan akibatnya.
 
Tidak ragu lagi bahawa hasutan syaitan dan nafsu ammarah memainkan peranan
penting di dalam memberi galakan kepada hawa nafsu yang terdapat di dalam diri
manusia supaya melakukan kejahatan dan kefasadan serta mendorongnya ke arah
penyelewengan dan jenayah.
 
Sekiranya kita teliti ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi dan kata-kata para salaf, kita
akan dapati kesemuanya mengeji hawa nafsu dengan begitu hebat dan juga
menerangkan kesannya yang buruk di dalam menyesat dan menyelewengkan manusia
dari jalan kebenaran.
 
Di antaranya ialah firman Allah:

Maksudnya: Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang
yang menjadikan hawa nafsunya; tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah
kerana diketahuiNya (bahawa dia tetap kufur engkar), dan dimeterikan pula atas pendengarannya
dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya (sehingga ia tidak dapat
mendengar nasihat pengajaran dan menerima kebenaran, apalagi melihat tanda-tanda kebesaran
Allah yang membawa kepada Iman). Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk
kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu mengapa kamu (wahai
orang-orang yang engkar) tidak mahu beringat dan insaf. (Al Jasiah: 23)

 

Firman Allah:

Maksudnya: Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut kehendak hawa nafsu mereka, nescaya
rosak binasalah langit dan bumi serta apa yang ada padanya. (Al Mukminun: 71)

Di antaranya lagi ialah:

Maksudnya: Kemudian jika mereka tidak dapat menyahut cabaranmu (wahai Muhammad) maka
ketahuilah bahawa mereka hanya menurut hawa nafsu mereka, dan tidak ada yang lebih sesat
daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk
daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pimpinan kepada orang-orang yang
zalim. (Al Qasas: 50)

 
Banyak lagi ayat-ayat yang membincangkan perkara tersebut.
Ibnu Abbas berkata: Allah tidak menyebut hawa nafsu di dalam al-Quran kecuali Dia
mencelanya. Allah berfirman:
 
Maksudnya: Dan dia menurut hawa nafsunya, maka perumpamaannya adalah seperti anjing.

FirmanNya lagi:

Maksudnya: Dan dia mengikut hawa nafsunya, maka urusannya adalah sia-sia.

FirmanNya lagi:
 
Maksudnya: Maka jangan engkau menurut hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan engkau
dari jalan Allah.
 
Adapun hadis-hadis pula:
Imam Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim telah meriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w

Maksudnya: Orang yang baik ialah orang yang menguasai dirinya dan beramal untuk perkara
selepas mati. Dan orang yang jahat pula ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan
mengharapkan sesuatu dari Allah.


Ibnu Majah dan Tarmizi meriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w

Maksudnya: Apabila engkau melihat sifat bakhil kedekut (tidak suka memberi dan bertolak
ansur) dituruti, hawa nafsu diikuti, dunia dikejari dan setiap orang yang mengemukakan
pandangan merasa taajub terhadap pandangannya sendiri, maka hendaklah engkau menguruskan
urusan dirimu sendiri dan tinggalkanlah urusan orang ramai.


Daripada Abu Umamah, beliau telah berkata: saya mendengar Rasulallah s.a.w
bersabda: Tidak ada Tuhan yang disembah di bawah langit (di atas muka bumi) ini yang
lebih dimurkai oleh Allah selain daripada hawa nafsu.


Manakala di antara kata-kata Para salafus soleh ialah;

Wahab bin Munabbih berkata: Apabila engkau ragu-ragu tentang dua perkara manakah
yang baik, maka lihatlah kepada yang lebih jauh daripada keinginan hawa nafsumu dan
lakukanlah ia.


Sahl at-Tasturi berkata: Hawa nafsu engkau adalah penyakit, sekiranya engkau
canggahinya maka ia adalah ubat bagi engkau.

* * *

Jalan penyelesaian untuk bebas daripada hawa nafsu.

Kadang-kadang pemuda muslim yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Islam
sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi dan rasulNya, berhadapan dengan
kelemahan sebagai seorang manusia biasa. Dia cenderung kepada hawanya, mengikut
nafsu ammarah dan melayari bahtera kehidupan dengan melalui jalan kefasikan dan
penyelewengan. Oleh itu adakah di sana penyelesaian positif yang boleh mengeluarkan
pemuda tersebut daripada kelemahan kepada kekuatan, membebaskannya daripada
tuntutan hawa nafsu, dorongan melakukan dosa dan kongkongan nafsu ammarah?


Wahai saudaraku para pemuda, Islam telah menggariskan penyelesaian kepada setiap
muslim yang ditimpa kelemahan, digoda oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh syahwat.


Apabila dia mengambil penyelesaian tersebut, dia akan menjadi seorang insan yang suci
bersih, bertaqwa dan soleh. Apabila dia berjalan di khalayak ramai, dia akan manjadi
contoh teladan yang baik dan menjadi perhatian mereka.

Jalan Penyelesaian Yang Terpenting ialah:

1.       Mempertingkatkan keimanan:

Apa yang saya maksudkan dengan mempertingkatkan keimanan ialah seorang mukmin
perlu meyakini bahawa Allah sentiasa bersamanya, mendengar dan melihat
perlakuannya, mengetahui perkara yang nyata dan rahsia, mengetahui pandangan mata
yang khianat dan perkara yang tersembunyi di dalam dada... Dia sentiasa ingat firman
Allah:
   

Maksudnya: Tidak berlaku bisikan antara tiga orang malainkan Dialah yang keempatnya, dan
tiada (berlaku antara) lima orang melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada yang kurang dari
bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan Ia bersama-sama mereka di mana sahaja
mereka berada. (Al Mujadalah: 7)

Dengan keyakinan dan perasaan ini, seorang mukmin akan bebas daripada kongkongan
hawa nafsu, dorongan nafsu ammarah, tunggangan syaitan dan fitnah harta serta
wanita. Dia akan memperlengkapkan dirinya dengan bermuraqabah, takutkan Allah
dan merasaiNya sentiasa bersamanya ketika dia keseorangan dan juga ketika bersama
orang ramai. Semua ini mendorong mukmin tersebut melakukan amal soleh dengan
penuh kesungguhan, amanah dan ikhlas... Bahkan dia dapat menepati kata-kata penyair
Islam:


Apabila engkau bersendirian sedetik, jangan engkau kata,
aku telah bersendirian, bahkan katakanlah aku diperhati,
jangan engkau menyangka Allah lalai walaupun sedetik,
jangan sangka ada sesuatu tersembunyi,tidak diketahuiNya.


2.       Memenuhi masa lapang dengan sesuatu yang bermanfaat.

Sabda Rasulullah s.a.w sebagaimana yang telah diriwayatka oeh Muslim:

Maksudnya: Bersungguhlah melakukan apa yang mendatangkan faedah kepada engkau,
mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah.

Para pakar jiwa dan pendidikan telah mengakui: Apabila seorang pemuda bersendirian
di waktu lapangnya... ia akan didatangi oleh berbagai khayalan, gelora hawa nafsu dan
memikirkan tentang seks yang memberangsangkan.

Nafsu ammarahnya akan bergelora
di hadapan khayalan dan tuntutan nafsu ini. Kadang-kadang dia terjatuh ke lembah
yang dilarang oleh syara’ yang mendatangkan akibat yang buruk. Adalah lebih
membahayakan lagi apabila dia mempunyai waktu lapang dan harta. Benarlah kata-kata
penyair.


Sesungguhnya pemuda,
waktu lapang dan faktor kesungguhan,
Adalah kemuncak kebinasaan bagi seseorang.


Tidak ragu lagi bahawa jalan penyelesaian untuk bebas daripada semua ini ialah dengan
mengetahui bagaimana cara menggunakan waktunya dan memenuhi kekosongan yang
ada. Alangkah banyaknya bidang boleh diceburi oleh pemuda untuk mengisi masa
lapang. Ianya boleh dipenuhi samada dengan bersukan yang boleh menguatkan tubuh
badannya, bersiar-siar merehatkan jiwanya, membuat penyelidikan dan pembacaan
yang boleh menambah pengetahuannya, membuat kerja tangan yang boleh
memperkembangkan minatnya, menghadiri kelas-kelas pengajian agama yang boleh
mengasuh akhlaknya, turut serta di dalam peraduan yang berbentuk ilmiah (kuiz) yang
boleh melatih mentalnya, berlatih memanah dan cara-cara jihad yang lain yang boleh
mempersiapkan dirinya dan lain-lain jalan penyelesaian yang boleh menjauhkannya
daripada mengikut hawa nafsu dan dorongan nafsu ammarah.


3.       Bersahabat dengan orang-orang yang baik.

Ia adalah prinsip asasi untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan ketaqwaan...
kerana sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Tarmizi:

Maksudnya: Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dan jangan
memakan makanan engkau kecuali orang yang bertaqwa.
Suatu kenyataan yang diakui apabila seorang pemuda bersahabat dengan orang yang
beriman, dia akan memperolehi kebaikan, istiqamah dan teguh untuk beramal dengan
asas-asas Islam... bahkan dia boleh mencapai tahap keimanan, ketaqwaan dan thabat
seperti mereka...
Sebaliknya, sekiranya dia bersahabat dengan orang yang fasik, engkar dan
menyeleweng... dia akan memperolehi daripada mereka kejahatan, kefasikan dan
penyelewengan. Bahkan dia akan menjadi fasik, engkar dan menyeleweng seperti
mereka. Inilah apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah s.a.w sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Tarmizi:
 
Maksudnya: Seseorang itu berada di atas agama sahabat akrabnya, maka setiap daripada kamu
hendaklah melihat siapakah yang hendak dijadikan sahabat akrab.
Sebuah syair Arab ada menyebut:

Janganlah kamu bertanya tentang seseorang,
tetapi tanyalah tentang temannya.

Setiap teman akan mengambil teladan dari temannya.

Itulah dia -wahai para pemuda- jalan penyelesaian yang terpenting untuk sampai
kepada matlamat pengislahan, ketaqwaan, puncak ketinggian akhlak dan menewaskan
hawa nafsu, was-was dan pujukan syaitan. Walau bagaimanapun, perlu diketahui
bahawa Allahlah yang memelihara kamu. Dialah yang melapangkan kamu dari setiap
kesempitan dan memberi jalan keluar kepada setiap permasalahan. Benarlah Allah yang
telah berfirman:

Maksudnya: Siapa yang takutkan Allah (bertaqwa kepadaNya), maka Dia akan menjadikan
baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka. (Al Talaq: 2)

* * *

Begitulah -wahai saudaraku para pemuda-, apabila kamu mampu membebaskan
dirimu daripada pujukan syaitan, menewaskan dorongan nafsu ammarah dan
mengenepikan keinginan hawa nafsu... sesungguhnya kamu telah menghadapi cabarancabaran
tersebut dengan menggunakan cabaran lain yang lebih berkesan, positif dan
lebih baik.

 Pada waktu yang sama kamu telah memperbaiki dirimu, mengasuh akhlak
dan berjalan di atas jalan ketaqwaan dan petunjuk. Manusia akan memandang kamu
sebagai seorang ahli iman, ahli taqwa dan orang yang berhak mendapat keampunan
kerana mereka yang berjaya menewaskan hawa nafsu dan menghindari tipu daya
syaitan, -tanpa syak lagi- mereka akan dapat menewaskan musuh-musuhnya,
mengalahkan ahli kesesatan, kefasikan dan kebatilan. Allah akan sentiasa bersama
mereka, menolong dan membantu mereka dengan pertolonganNya, mengukuhkan
kedudukan mereka di atas muka bumi, menyediakan untuk mereka sebab-sebab
kekuatan dan keagungan dan menggantikan ketakutan dengan kemenangan... Mereka
menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu.


Aturlah urusanmu -wahai saudaraku pemuda- dan berbekallah dengan bekalan iman
dan taqwa. Hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Kuatkanlah keazaman di dalam
dirimu.

Bebaskanlah dirimu dari pujukan syaitan dan hawa nafsu; Sehingga apabila
kamu muncul di medan dakwah ke jalan Allah dan berjihad di jalanNya, kamu
mempunyai pengaruh yang besar di dalam usaha pengislahan, kedudukan yang tinggi
di medan qudwah dan kesanggupan yang kuat di dalam menyebarkan Islam... Bahkan
apabila manusia melihatmu, mereka akan melihat dengan penuh kepercayaan, kasih
sayang dan optimis.

 Ketika kamu menyeru mereka, tidak ada seorang pun yang tercicir
dari menyahut dan taat. Ketika kamu meminta supaya mereka beratur di dalam saf
dakwah, mereka akan melakukannya dengan penuh ketaatan dan minat.


Dengan ini semua -wahai saudaraku para pemuda- kamu telah memperbanyakkan
kader-kader Islam di seluruh alam yang mana melalui merekalah dasar-dasar Islam
akan tersebar luas ke seluruh pelusuk bumi dan terbinanya daulah Islam serta
terbebasnya Negara Islam daripada perancangan jahat Yahudi, Salibiyun, Komunis dan
penjajah.

Ketika itu orang-orang yang beriman akan bergembira dengan pertolongan
Allah. Dia menolong sesiapa yang dikehendakiNya. Dialah Yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.


dipetik dan dicetak dari buku ust. Abdullah nasih Ulwan..
p/s: Moga bermanfaat..

No comments: